การประมูลใบอนุญาต 3G ย่านความถี่ 2100 MHz ของค่ายโทรศัพท์ในไทย


ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ได้ทำการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2100 MHz ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยกำหนดการจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. หลังจากทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว


ลำดับแรกเป็นการจับสลากเลือกห้องเคาะราคาประมูล โดยให้บริษัทต่างๆที่เข้าร่วมประมูลจับสลากเลือกห้องเคาะราคาประมูล และจับสลากเลือกซอง ยูสเซอร์เนม กับ พาสเวิร์ด ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก จำกัด จับสลากเลือกได้ห้องประมูลชั้น 6 ซองยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ด หมายเลข 3 จากนั้น บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จับสลากได้ห้องประมูลชั้น 3 ซองยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ด หมายเลข 2, สุดท้ายคือ บริษัท ดีแทค เนคเวอร์ค จำกัด จับสลากได้ห้องประมูลชั้น 4 ซองยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ด หมายเลข 12

แถลงข่าว ผลการประมูล 3 G

การประมูลใบอนุญาต 3G ย่านคลื่นความถี่ 2100 MHz จะแบ่งออกเป็น 9 สล็อต ๆ ละ 5 MHz ราคาตั้งต้นจะอยู่ที่สล็อตละ 4,500 ล้านบาท และราคาจะขึ้นทุก 5% หรือไม่ต่ำกว่า 225 ล้านบาทต่อการเคาะราคาประมูลหนึ่งครั้ง2 ผู้เข้าร่วมการประมูลจะมีเวลา 30 นาทีในการเสนอราคาแต่ละรอบ และจะประกาศผลการประมูลของรอบนั้นๆ ก่อนการประมูลรอบต่อไปจะเริ่มขึ้น ซึ่งรวมแล้วจะใช้เวลาแต่ละรอบประมาณ 45 นาที โดยจะเริ่มเคาะราคาประมูลครั้งแรกเวลา 10.00 น. และกำหนดการจะสิ้นสุดลงเวลา 21.00 น. ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกย่านความถี่ที่ตนเองต้องการก่อน ตามด้วยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงรองลงมา และย่านความถี่ที่เหลือจะเป็นของผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาต่ำสุด และหากมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากัน จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อกำหนดลำดับในการเลือกย่านความถี่ที่ตนเองต้องการ1


ผลการประมูล 3G ย่านคลื่นความถี่ 2.1 GHz ราคารวม 41,625 ล้านบาท

สรุปผลการประมูลใบอนุญาต 3G ย่านความถี่ 2100 MHz เป็นดังนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 14,625 ล้านบาท จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกย่านความถี่ก่อน ซึ่งได้เลือกย่านความถี่ 1950 MHz -1965 MHz และ 2140 MHz – 2155 MHz ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเท่ากันที่ 13,500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้จับสลากได้เลือกย่านความถี่ก่อน จึงเลือกย่านความถี่ 1935 MHz – 1950 MHz และ 2125 MHz – 2140 MHz ส่วนบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ได้ย่านความถี่ 1920 MHz – 1935 MHz และ 2110 MHz – 2125 MHz1 ดังนั้น ผลการประมูลใบอนุญาต 3G ย่านคลื่นความถี่ 2100 MHz จึงได้ราคารวมเพียงแค่ 41,625 ล้านบาท โดยค่ายโทรศัพท์มือถือในไทย 3 รายได้แบ่งช่วงความถี่กันไปเครือข่ายละ 15 MHz เป็นระยะเวลา 15 ปี


รองประธาน กสทช. กล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดการประมูลจะประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการภายใน 3 วัน และ กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล1


ภาพประกอบโดย : กสทช. จาก www.nbtc.go.th
อ้างอิงข้อมูล : 1.กสทช. "การประมูลคลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz เพื่อประเทศชาติและประชาชน", จาก www.nbtc.go.th
2.ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (16 ต.ค.2555). "เริ่มแล้ว! ประมูล 3G 2.1 GHz" และ "จบแล้ว! ประมูล 3G 2.1 GHz ..." เมื่อ ต.ค. 2555, จาก www.manager.co.th/Cyberbiz