การศึกษาไทย อนาคตใคร! อนาคตชาติ?


บทความนี้จัดอยู่ในหมวดการศึกษา เขียนขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาไทย ไม่มีความประสงค์ให้ร้ายใครผู้ใดทั้งสิ้น จึงขอทำความเข้าใจไว้ ณ เบื้องต้นของบทความนี้ ประเด็นซึ่งเป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าอยากฉายไฟให้เห็นชัดๆมีอยู่ว่า ความห่างระหว่างชนชั้นรากหญ้ากับชนชั้นผู้นำที่เป็นคนรวยมีช่องว่างไกลออกไปทุกที เพราะมีรากเหง้าของปัญหามาจากการศึกษาไทย

พระพุทธรูป วัดม่วง

การศึกษาไทย อนาคตใคร! อนาคตชาติ?

ในยุคนี้สมัยนี้อย่าไปหวังอะไรว่า ชนชั้นพื้นดินระดับรากหญ้าจะได้รับการช่วยเหลือที่ตั้งใจอย่างจริงจัง จากชนชั้นระดับผู้นำหรือระดับผู้บริหารในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำภาครัฐ หรือองค์กรใหญ่ๆ ของเอกชน เพราะว่ามันมีการแบ่งกลุ่มแบ่งชั้นกันในเรื่องของภาพพจน์ (Imagine) หรือโปรไฟล์ของแต่ละบุคคล นั่นย่อมหมายความว่า ถ้าคุณได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีค่าเทอมสูงๆ ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง คุณก็ได้อยู่ในตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่จะได้เข้ามาเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในกิจการต่างๆ และเมื่อถึงคราวจะเลือกคนเข้าทำงาน ก็จะเลือกในกลุ่มในคลาสหรือในชั้นระดับเดียวกัน และเมื่อจะช่วยเหลือก็จะเลือกช่วยเหลือในกลุ่มหรือในคลาสเดียวกันก่อน

คนชั้นระดับพื้นดินหรือระดับพื้นหญ้า แม้จะมีการศึกษาระดับเดียวกันเพียงแต่จบจากมหาวิทยาลัยทั่วไป โอกาสจะได้ไต่ระดับขึ้นไปให้มีความเป็นอยู่ระดับชนชั้นกลางหรือระดับผู้นำจึงเป็นความหวังที่ริบรี่เลือนราง และเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ความห่างหรือช่องว่างระหว่างชนชั้นทั้งสองยิ่งไกลออกไปทุกที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาวัดอีกเลย เพราะแค่มองสัมผัสด้วยสายตาก็รู้ได้ทันที


จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และจะเกิดกับอนาคตของชาติในวันหน้า จริงๆแล้วมีสาเหตุซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหามาจากการศึกษาไทย ที่เน้นให้คนเรียนเก่งแต่ลืมเติมคุณสมบัติด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมเข้าไปด้วย เพราะคนที่จัดการศึกษาก็เป็นคนชั้นผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ นั่นเอง สมัยที่ศึกษาอยู่ในเมืองไทยหัวใจก็เป็นคนไทยโดยแท้ แต่พอได้จบการศึกษาจากต่างประเทศก็นิยมชมชอบว่าการศึกษาต่างประเทศดี โดยลืมมองวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างประเทศเปรียบเทียบกันดูว่าจะไปกันได้หรือไม่


ถ้าจะเอาการศึกษาของต่างประเทศมาจัดให้กับการศึกษาไทยจะเอามาทั้งองคาพยพหรือเอามาเพียงบางส่วน หรือจะต้องเติมคุณสมบัติภายในอะไรลงไป เพราะวัฒนธรรมไทยก็ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดต้องยอมรับว่ายังมีข้อเสียอยู่มาก แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติที่จำเป็น เพื่อสร้างความแข่งแกร่งให้กับวัฒนธรรมคนไทยที่มีจุดอ่อน เห็นได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองไทยในอดีต จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปและส่งผลเสียครั้งใหญ่กับประเทศย้อนกลับมาทุก 15 ปีถึง 20 ปี นับตั้งแต่โรงเรียนกับวัดได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด และนับต่อจากนี้เป็นต้นไปอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร หลายคนเริ่มมองเห็นภาพปรากฏชัดเจนขึ้นและมีคำตอบอยู่ในใจบ้างแล้ว เอาไว้ในบทความครั้งหน้าจะมาเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของชาติไทยต่อไป


บทความ โดย : needformen.com
Photo By : Somchai J. (โพสต์เมื่อ August 2009). "แสงแห่งธรรม". ค้นเมื่อ เม.ย.2553, จาก www.pixpros.net